מומלץ להיכנס לאתרי הרשתות באמצעות הקישורים המופיעים בכל דף מבצעים

14/6/2021
עדכון מבצעים ברשתות

רמי לוי
ACE
יוחננוף
נתיב החסד
סופר ברקת
שופרסל
היפר דודו
שוק מהדרין
מחסני להב
סופר פארם

14/6/2021
מבצעי השבוע במחסני להב

14/6/2021
מבצעי השבוע בהיפר דודו

14/6/2021

מבצעי השבוע באייס

14/6/2021

מבצעי השבוע בסופר ברקת

14/6/2021
מבצעי השבוע בשוק מהדרין

14/6/2021
מבצעי השבוע בשופרסל

14/6/2021
מבצעי השבוע ברמי לוי

14/6/2021
מבצעי השבוע ביוחננוף

14/6/2021
מבצעי השבוע בנתיב החסד

14/6/2021
מבצעי השבוע בסופר פארם