מומלץ להיכנס לאתרי הרשתות באמצעות הקישורים המופיעים בכל דף מבצעים

18/9/2021
עדכון מבצעים ברשתות


רמי לוי
היפר דודו
מחסני השוק
סופר ברקת
חצי חינם
יוחננוף
שוק מהדרין
מחסני להב

18/9/2021
מבצעי השבוע במחסני להב

18/9/2021
מבצעי השבוע בהיפר דודו

18/9/2021

מבצעי השבוע בסופר ברקת

18/9/2021
מבצעי השבוע בשוק מהדרין

18/9/2021

מבצעי השבוע בחצי חינם

18/9/2021

מבצעי השבוע במחסני השוק

18/9/2021
מבצעי השבוע ברמי לוי

18/9/2021
מבצעי השבוע ביוחננוף